Școala Biblică

PREZENTARE

Misiunea Creștină "Cristos pentru România", sub auspiciile căreia functionează Școala Biblică a fost fondată în anul 1991 de către un grup de absolvenți ai Institutului "Christ for the Nation" din Dallas, SUA.

Având o identitate clara în cadrul misiunii, Școala Biblică și-a deschis porțile la Timișoara în 1992 unde și-a stabilit sediul central.

De la înființare și până în prezent numai la Timișoara au frecventat cursurile peste 1100 de cursanți, din care majoritatea au absolvit cel puțin programul de educație biblică de doi ani.

Mulți dintre absolvenți sunt implicați în bisericile locale prin conducerea cu succes a grupelor de studiu biblic, organizarea de misiuni evanghelistice, lucrarea cu copiii la Școala Duminicala și coordonarea activităților muzicale din biserică. Alții lucrează ca misionari cu baza permanentă în câmpul de misiune din Oltenia, ca suplinitori în predarea religiei în școlile publice sau asistenți sociali în orfelinate. Câțiva sunt implicați în lucrarea pastorală iar alții sunt parte deja din staff-ul unor scoli biblice.

OBIECTIVE

Pentru a-și împlini scopul înzestrării și pregatirii lucrătorilor creștini pentru slujire, Școala biblică caută să atingă următoarele obiective:

  • să fie o instituție de educație creștină având ca scop slujirea bisericilor locale pentru echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire
  • să ofere o programă școlară bazată pe Sfânta Scriptură care recunoaște Biblia ca autoritate finală în reglementarea vieții de credință și a comportamentului uman
  • să ofere o atmosferă spirituală în care studentul să aibă ocazia să-și dezvolte întreaga personalitate ca bărbat sau femeie a lui Dumnezeu și să încurajeze închinarea și rugăciunea pentru ca studenții să aibă o viață călăuzită de Duhul Sfânt și îmbogățită prin manifestarea darurilor Duhului Sfant.
  • să cultive un spirit misionar evanghelistic care îl va ajuta pe student să se preocupe de cei care nu-L cunosc pe Cristos ca Mântuitor personal și să-l ajute să nu precupețească niciun efort pentru a-L face cunoscut pe Cristos
  • să stimuleze și să urmărească punerea în practică a celor învățate prin implicarea studenților în multiplele activități ale bisericilor locale și în diversele activități evanghelistice sau de caritate.

OFERTA NOASTRĂ

Pregătirea teologică și practică se desfășoara în cadrul a trei programe distincte:

Educație biblică
Se studiază 32 de cursuri a căror tematică acoperă întreaga Biblie pe durata a doi ani, cu frecvență redusă, în fiecare zi de luni și vineri, orele 18:00 - 21:00. Se poate înscrie în acest program orice membru cu drepturi depline al unei biserici locale, care dorește să studieze Cuvantul lui Dumnezeu.

Teologie practică
Se studiază 24 de cursuri avansate, la nivel de colegiu biblic, pe o durată de doi ani, în fiecare zi de luni și vineri, orele 18:00 - 21:00. Se adresează numai absolvenților programului de Educație Biblică.

Seminarul Biblic Penticostal
Este o combinație a primelor două programe și se desfășoară pe durata a doi ani cu întâlniri în fiecare prima sâmbătă a lunii.
Acest program include 54 de cursuri care se studiază pe module lunare de trei cursuri și este recunoscut de Comunitatea Penticostală Arad.
Se adresează atât fraților cât și surorilor care sunt deja implicați în lucrarea spirituală (păstori, prezbiteri, diaconi, învățători, lideri de tineret, învățători de copii, etc.), precum și celor care simt chemarea lui Dumnezeu pentru lucrare. Cei interesați de acest program sunt așteptați sș se înscrie având o recomandare scrisă din partea păstorului sau a conducătorului bisericii locale din care face parte.

Predarea cursurilor se face de către profesori licențiați în teologie, care ocupă și poziții de slujire în diferite biserici locale, având astfel avantajul de a se raporta în mod corespunzător la nevoile spirituale actuale din țara noastră.

INFORMAȚII

Pentru înscrieri contactați:
Școala Biblică: 0256-472002
Nelu Filip: 0745306431