Totul

25 Noiembrie 2017 - Mihaela Tarmure


Aspirăm spre mult, mai mult din tot şi din toate. Ne dorim şi căutăm să avem chiar totul dacă se poate. E bine să fim perseverenţi în acele lucruri în care trebuie să fim şi mă refer în mod special la cele spirituale, la acele aspecte care vizează apropierea noastră de Dumnezeu, cunoaşterea Lui, sfinţirea noastră şi slujirea la care am fost chemaţi.
Ca să poţi câştiga totul, trebuie să dai totul - aşa stau lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-ţi cere mai puţin decât inima şi viaţa ta întreagă. Dumnezeu cere renunţare, lepădare de sine şi purtarea unei cruci. Dumnezeu cere totul şi aşteaptă să primească totul. Poate ţi se pare prea mult...Şi dacă ţi-aş spune că cere asta spre binele tău, spre fericirea ta? Ai sta pe gânduri cu siguranţă. Ai spune că n-are logică sau că e ciudat. Şi totuşi o face spre binele tău şi desigur al tuturora. Un pahar că să poată fi umplut trebuie să fie gol. Asemenea unui pahar, şi noi, ca să putem fi umpluţi de Hristos trebuie să fim goi de noi înşine. Ca să avem mai mult din El, trebuie să-i facem loc mai mult. Iar ca să putem avea totul, trebuie să dăm totul.
Ceea ce ne dă El şi de fapt ne-a fost dat deja este totul. Isus Cristos este totul. Pe El Îl dorim şi-L putem avea. În El avem totul în mod deplin (Coloseni 2:10). El ne-a dăruit tot în ceea ce priveşte viaţa şi evlavia prin cunoaşterea Lui (2 Petru 1:3). Noi suntem purtătorii lui Cristos şi beneficiarii harului ce izvorăşte din El.
Preţul pe care trebuie să-l plătim este mare, dar şi răsplătirile sunt pe măsură. Chemarea este adresată tuturor, dar puţini sunt dispuşi să plătească preţul acesta înainte de a primi ceva. Aici intervine credinţa şi încrederea noastră în El. Dragostea pentru El ne va motiva. Dorinţa de a ne supune şi de a-L asculta ne vor determina să-I acceptăm voia, termenii şi condiţiile. Vom da mult, vom primi mult. Dar dacă-i vom da totul? Vom primi Totul. Şi nu cred că putem cuprinde cu mintea noastră dimensiunele acestui „Tot” care este El Însuşi.

« MULŢUMIREA -disciplină, taină, datorie-

Sărbători cu folos... »