Să ai pace!

26 Martie 2017 - Lidia Mihalas


Pacea Domnului este comoara comorilor, este un dar nepreţuit! Pacea pe care o dă Domnul sufletelor noastre este pentru a ne încrede fără teamă în El, chiar şi în mijlocul furtunilor. Ea nu se poate compara cu nimic altceva din această lume, chiar dacă pe acest pământ gustăm doar o mică parte din ceea ce ne va aştepta sus în ceruri, unde pacea Lui ne va umple din plin cu multă bucurie si căldură. Domnul Isus ne-a cumpărat această pace cu sângele Său sfânt la Golgota! Fără ea sufletul ne-ar fi acoperit de îngrijorările acestei lumi, am fi fără credinţă, fără nădejde, iar Domnul inimilor noastre nu ne-a chemat la aşa ceva, ci la o încredere neclintită în El!
“Celui cu mintea statornică Tu îi asiguri pacea - da, pacea, căci se încrede în Tine.“ (Isaia 26:3, NTR)
Pacea e acea siguranţă, acea linişte a sufletului în care ştim că Domnul are controlul asupra fiecărei clipe din viaţa noastră. Ea este o confirmare a credinţei şi a încrederii neclintite în lucrurile nădăjduite.“El a venit şi v-a vestit pacea” (Efeseni 2:7, NTR). Noi am primit acest dar permanent pentru sufletele noastre, un dar care îl putem împărtăşi cu cei din jurul nostru, arătându-le că este minunat să te încrezi în Dumnezeu în orice circumstanţă a vieţii.
„Să ai pace în mijlocul necazului tău,
Să ai pace, căci tu eşti fiu de Dumnezeu.
Când cei din jur te vor privi, cu pacea Ta îi vei uimi
Când plin de pace, vei birui.”
Pacea Domnului Isus să fie cu voi în toate zilele vieţii voastre!

« Eu, vasul „mai slab”

Îndrăznește să visezi! »