MULŢUMIREA -disciplină, taină, datorie-

22 Octombrie 2017 - Voichita Codrea


E timpul bilanţului… consider că este un moment potrivit pentru a ne opri puţin în loc ca să vedem cum a trecut anul acesta peste noi, cum am trecut noi prin acest an, ce n-am făcut din ce-ar fi trebuit făcut, ce am făcut din ce n-ar fi trebuit făcut, cum ne-am raportat la Dumnezeu prin comportamentul şi trăirea noastră în biserică, în societate şi în familie, unde am greşit şi de ce şi mai ales dacă am învăţat ceva din acele greşeli astfel încât să nu le mai repetăm.
Privind în urmă vom constata că nu am fost întotdeauna fericiţi şi mulţumiţi. Au fost momente în viaţa noastră când zilele păreau mohorâte, când ne-am fi dorit altceva, nu eram mulţumiţi de felul în care se prezentau lucrurile, iar acest mod de a privi viaţa a fost elementul principal care a contribuit la nefericirea noastră.
Mulţumirea influenţează fericirea. Deci, putem alege să fim fericiţi!
După fiecare act al creaţiei, Dumnezeu a avut o atitudine de mulţumire. Indiferent de împrejurările prin care a trecut, chiar până la jertfa supremă, Isus a cultivat în permanenţă o atitudine de mulţumire;
Care este atitudinea omului? Suntem noi mulţumitori şi recunoscători Domnului? Suntem convinşi de dragostea Lui? Ştim că planurile Sale cu privire la noi au în vedere binele şi împlinirea scopului pentru care existăm pe pământ?
“MULŢUMIȚI LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE LUCRURILE, CĂCI ACEASTA ESTE VOIA LUI DUMNEZEU, ÎN HRISTOS ISUS, CU PRIVIRE LA VOI” (1 TES. 5:18).
 Dacă suntem azi în viaţă, mulţumim Doamne! Avem ocazia să ne oprim câteva clipe din alergarea vieţii, să ne concentrăm inima şi mintea asupra lui Dumnezeu şi să ne corectăm după voia Ta;
 Pentru sănătatea care ne-a dat-o Dumnezeu, să-I aducem mulţumire! Chiar dacă fiecare dintre noi avem un ţepuş al nostru, Dumnezeu ştie pentru ce ni l-a lăsat, iar atunci când El lucrează, sporeşte bucuria şi încrederea, reuşind să-i încurajăm şi pe cei din jurul nostru;
 Mulţumim lui Dumnezeu pentru familiile noastre: bunici, părinţi, soţi, soţii, copii, nepoţi, rude; Dumnezeu ne-a dat familii în care să ne simţim bine, să relaţionăm frumos, să ne fim apropiaţi în orice situaţie; Doamne, iţi mulţumim pentru sinceritatea, respectul, dragostea, armonia şi responsabilitatea din familiile noastre;
 Pentru familia lărgită, Biserica Poarta Cerului, să mulţumim Domnului! Unii aici s-au născut, alţii aici am renăscut…. Scriptura ne învaţă să ne cercetăm viaţa de credinţă, să-I mulţumim Domnului pentru cei puşi în fruntea bisericii, pentru înţelepciunea dată lor, pentru răbdarea şi înţelegerea acordată, pentru eforturile ce le depun în lucrarealui Dumnezeu, pentru rugăciunile şi mijlocirile lor către Dumnezeu pentru noi, să-i respectăm!
 Pentru conducerea Bisericii, pentru toţi fraţii şi surorile în Hristos, mulţumim Doamne!
 Să mulţumim Domnului pentru mijlocul de trai oferit, un loc de muncă, un venit sau o locuinţă. Poate că nu întotdeauna pâinea este albă, poate că nu întotdeauna avem un cozonac pe masă, poate nu rămân mulţi bani de cheltuială după ce facem repartizarea pentru rate şi facturi, dar pentru pâinea cea din fiecare zi, Îţi mulţumim Doamne!
 Pentru linişte şi pace în țară, Îţi mulţumim Doamne! Bunicii noştri au trăit groaza şi teroarea din timpul războiului, dar noi ne trezim în pace. Trăim vremuri în care ne putem închina fără a fi persecutaţi sau închişi, să lăsăm dar la o parte orice răutate şi orice lucruri mărunte care ne-ar putea despărţi de Dumnezeu.
 În fiecare an, sărbătorim cu bucurie naşterea Domnului Isus Hristos. Ştim că El a venit în lume cu un scop anume: mântuirea omenirii.
A venit în lume ca un copilaş, cu plânset şi durere;
A fost un tânăr, apoi un adolescent, ca să ne înţeleagă copiii şi nepoţii;
A fost om matur, ca să ia decizii;
Ne-a lăsat învăţături şi pilde, ca să-L urmăm;
A trecut prin toate stările noastre pământeşti, ca să ne înţeleagă, dar El n-a păcătuit;
A suferit, a pătimit, a luat asupra Lui toate păcatele şi neputinţele noastre, şi-a îndeplinit misiunea pe pământ dându-Şi viaţa pentru noi laGolgota;
A înviat! A mijlocit şi încă mijloceşte la Tatăl pentru noi, pentru viaţa veşnică pe care doreşte s-o petrecem împreună în Ierusalimul ceresc.
Pentru mântuire Doamne, Îţi mulţumim!
Mulţumirea în cele materiale şi spirituale este recunoaşterea lui Dumnezeu ca fiind autorul prosperităţii noastre, a darurilor şi investiţiei Sale în noi. Este maturitatea de a-I închina de fapt tot ceea ce-I aparţine. Este totala dependenţă de El. Prin mulţumirea manifestată zilnic, vom spori binecuvântările lui Dumnezeu în casa noastră; mulţumirea satisface inima lui Dumnezeu şi înviorează sufletul credinciosului.

« Când cerul e de aramă

Totul »