Viziune

“Poarta Cerului este mai mult decât un nume, este o realitate în care credem”


Biserica „Poarta Cerului” din Timișoara a luat ființă prin voia lui Dumnezeu, ca urmare a viziunii pe care El a dat-o păstorului Nelu Filip în anul 2005. Împreună cu un grup de 28 de credincioși au început să se adune la părtășii de rugăciune timp de câteva luni, perioadă în care această viziune s-a cristalizat, iar în 11 decembrie ale aceluiași an Poarta Cerului și-a deschis porțile pentru oamenii doritori să intre pe dorita poartă a cerului, a fericirii veșnice cu Isus Cristos. La Poarta Cerului, entuziasmul slujirii lui Dumnezeu este la el acasă. O biserică tânără, formată din oameni tineri care și-au pus la dispoziția lui Dumnezeu talentele lor, puterea lor, timpul lor și viața lor. Aici închinarea este molipsitoare, învățătura este motivatoare, părtășia este atrăgătoare pentru că prezența lui Dumnezeu este copleșitoare.

Poarta Cerului este mai mult decât un nume, este o realitate în care credem, este locul în care oamenii pot gusta din atmosfera cerească, pot arunca o privire spre Cerul pregătit de Dumnezeu pentru răscumpăraţii lui, pot asculta glasul lui Dumnezeu care vorbeşte, pot asculta cântarea cerească adusă pe pământ şi pot lua hotărârea de a păşi dincolo, în Împărăţia lui Dumnezeu spre a fi cu El şi aici şi apoi ACOLO pentru vecii vecilor.

LUCRĂTORII ÎN POARTA CERULUI

NELU FILIP

Pastor Senior

EUSEBIU STĂNILĂ

Pastor

Alexandru Guler

Prezbiter

Raul Damean

Prezbiter

Sorin Streianu

Diacon / Casier

Călin Martinconi

Diacon / Secretar

Florin Silaghi

Diacon

Ciprian Muntean

Diacon

Elisei Ursan

Diacon

Dorin Grigoraș

Responsabil Ordine